Nyheter


ABK väljer SKYDDAT! Brandskydd, Kontrollerat 2020-12-23

ABK:s affärsidé är att bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper. Vi vill att fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till rimlig hyra. AB Kristianstadsbyggen (ABK) är kommunens största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de cirka 9 000 bostäder och 246 kommersiella lokaler vi redan äger. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och i våra bostadsområden.

SKYDDAT har vunnit en direktupphandling som omfattar årlig service samt inköp av handbrandsläckare och inomhusbrandposter. Uppdraget omfattar även årligt underhåll av både manuella och motoriserade brandventialtiorer inom ABK:s fastighetsbestånd. SKYDDAT har sedan tidigare ett ramavtal gällande skötsel och underhåll av alla brandlarmsanlägningar samt genomlyst vägledande markering.

SKYDDAT är mycket hedrade över detta nya uppdrag och vi ser fram mot ett fortsatt bra samarbete.

SKYDDAT Brandsäkrar Strömsnäs Företagspark! Brandskydd, Kontrollerat 2020-11-27

Äldre tiden Vid torpet Strömsnäs, med tillgång till den strömmande Lagan, anlades 1896 Strömsnäs Bruk AB. Bruket expanderade succesivt och ett samhälle, Strömsnäsbruk, etablerades och växte. Som starkast var bruket på 1960-talet med över 800 anställda och ett omfattande skogsinnehav.

Nya tider Magnus Modalen AB förvärvade 2005 Strömsnäs Korsnäs AB och därigenom fastigheten på ca 28 000 kvm. Succesivt anpassades lokalerna och fylldes med olika hyresgäster. Bolaget, idag, STRÖMSNÄS FÖRETAGSPARK AB, fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans med sina hyresgäster.

Detta är verkligen en komplex byggnad som år från år har förändrats, byggts till och anpassats efter olika verksamheter. När gammalt möter nytt gäller det att brandskyddet följer med i utvecklingen och det är inte alltid så lätt.

SKYDDAT har fått uppdraget att strukturera upp och säkerställa brandskyddet inom hela byggnaden på totalt 28 000 kvm. Det handlar om allt från inventering, nulägesanalys, dokumentation till stegvis installation av förstahandsbrandskydd och ett komplett automatiskt brand- och utrymningslarm.

Det hela bygger på ett gemensamt engagemang från fastighetsägaren, brandprojektörer, brandskyddsleverantören samt räddningstjänsten som håller ett vakande öga på utvecklingen. Allt dokumenteras i KONTROLLERAT där man sedan fortlöpande säkerställer egenkontroller och externa kontroller som i detta fall är ett nytecknat SKYDDAT Fullserviceavtal.

SKYDDAT har jobbat hårt för ett helhetskoncept och vi ser fram mot att hjälpa Strömsnäs Företagspark.

Autoport väljer SKYDDAT Fullservice! Brandskydd, Kontrollerat 2020-10-16

Hässleholm, med sin geografiska punkt mitt i Europa, är tillsammans med resten av Skåne en naturlig sluss mellan Sverige och Europa. Arbetet gör vi tillsammans med dig som kund för att förstå dina visioner och mål. Vi är flexibla och anpassar oss snabbt efter omvärldens behov. Vår ambitionsnivå är hög, och vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

Hässleholm Autoport bildades 2016 och består idag av 120 000 kvm fastigheter i centrala Hässleholm. Byggnationerna uppgår till 60 000 kvm lager, och ca: 500 kontorsarbetsplatser. Ytterligare 40 000 kvm ingår i inhägnat område.

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal med Autoport i Hässleholm. Uppdraget omfattar årligt underhåll av Förstahandsbrandskydd och Brandgasventilation. Inventering är genomförd och alla brandskyddsinstallationer är nu tydligt dokumenterade med unikt ID. Rapportering av fortlöpande egen- och externa kontroller med tillhörande dokumentation säkerställs i det digitala systemet KONTROLLERAT. Autoport är mycket måna sina hyresgäster och ställer höga krav på att brandskyddet är intakt.

SKYDDAT har fått ett hedrande uppdrag och ser fram mot ett bra samarbete.

SKYDDAT brandsäkrar Jula! Brandskydd, Kontrollerat 2020-07-03

”På Jula siktar vi högre! Vi vill motivera människor att själva förenkla sin vardag och skapa sig ett aktivt och roligt liv. Vi vill att människor ska vilja fixa saker själva. Vi erbjuder händiga människor ett brett och noga utvalt sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser”

SKYDDAT har fått uppdraget att anpassa Brandlarm och talat utrymningslarm efter senaste omställningen i Hässleholm. I fastigheten finns nu utöver Jula även Coop, Rusta och Sportfiskebolaget. Fastigheten på ca 11 000 kvm är komplex och det är av största vikt att brandskyddet är intakt så att personal och kunder kan känna sig trygga. SKYDDAT säkerställer löpande årligt underhåll och rapporterar direkt i fastighetsägarens digitala system KONTROLLERAT. I detta system rapporterar hyresgästerna löpande och effektivt sina egenkontroller (SBA) och kan lätt komma åt väsentlig styrande dokumentation.

Fastighetsbolaget Blankinvest är kunden och SKYDDAT är mycket stolta att få vara med när Jula väljer att satsa i Hässleholm.