Säkerhet


Inbrottslarm

Inbrottslarm finns i dag installerat i de flesta verksamheter men kraven däremot är inte så tydliga som inom Brandlarm där det krävs ett anläggarintyg. Detta medför att installationer kan skiljas åt m...

Passersystem - Passagesystem

Passersystem är något som fler och fler verksamheter installerar även om man har ett fåtal passager som skall styras. Man säkerställer på ett enkelt sätt passager och håller obehöriga på rätt sida dör...

CCTV - Kamerasystem

Kameraövervakning är en självklarhet inom vissa verksamheter och det har blivit mycket enklare med tillstånd och ibland räcker det endast med en anmälan. Det finns väldigt många olika system och lika...

Säkerhetssystem

Säkerhetssystem för oss är ett integrerat inbrottslarm och passersystem där alla ingående komponenter styrs från gemensam centralutrustning. Detta säkerställer viktiga funktioner och systemet känner a...

Ritningar - Dokumentation

Att dokumentera sina säkerhetssystem på en ritning tycker vi är en självklarhet och vi vet med säkerhet att detta förenklar och effektiviserar.

SKYDDAT upprättar separata larmritningar, ritnin...