Brandskydd


Brand- och Utrymningslarm

Det finns olika anledningar varför ett Brandlarm- och/eller Utrymningslarm installeras i en byggnad. Byggnadens utformning eller vilken typ av verksamhet är avgörande om ett externt krav föreligger. D...

Brandsläckningsutrustning

Brandsläckare och inomhusbrandposter är det brandskydd som troligt är mest känt för en verksamhet. Skumsläckare, Pulversläckare eller Kolsyresläckare är de vanligaste typerna men inget man skall behöv...

Utrymning

Bygg hur ni vill bara man för verksamheten säkerställer utrymningsvägar och att kravställda gångavstånd inte överskrids. På en utrymningsplan kan vi på ett enkelt och övergripande sätt se verksamheten...

Brandgasventilation - Rökluckor

Rökluckor finns i dag inom vissa typer av byggnader eller inom vissa delar i en byggnad, detta tillsammans med vilken typ av verksamhet påverkar eventuella krav. Problematiken många gånger är att man...

Brandtätning

Verksamheter förändras och detta kan inverka på brandcellsväggar med håltagning för olika typer av genomföringar. Många gånger vet inte verksamheten omfattning av brandcellsväggarna då dokumentation o...

Ritningar - Dokumentation

Att dokumentera sitt brandskydd på en ritning gör allt mycket enklare. Att läsa om brandskydd i textform är för många svårt att ta in och förstå men att se det på en ritning är en helt annan sak. Det...

Systematiskt Brandskyddsarbete

Vår erfarenhet är att det generellt är svårt att få till ett enkelt och effektivt systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Egentligen är det inte så svårt att förstå då detta är ett område som inte finns...

Utbildning

Avgörande för att vi skall kunna lära oss brandskydd är att utbildningen är enkel för egentligen är det mesta ganska logiskt. Börjar det brinna då vet vi hur vi skall agera, alla i verksamheten hittar...