Nyheter


SKYDDAT brandsäkrar Hässleholms Vatten! Brandskydd, Kontrollerat 2019-03-22

Hässleholms Vatten har ansvar för den allmänna VA-anläggningen inom Hässleholms kommun. "Vi ska producera och leverera dricksvatten av god kvalitet till abonnenterna, transportera och rena avloppsvatten samt omhänderta dagvatten i tätorter".

SKYDDAT har fått i uppdrag att hjälpa Hässleholms Vatten att bygga upp och komma igång med ett effektivt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). SKYDDAT har utbildat fastställd brandskyddsorganisation gällande organisatoriskt, brandtekniskt och byggnadstekniskt brandskydd med tillhörande viktig dokumentation. Hässleholms Vatten säkerställer nu alla fortlöpande egenkontroller såsom generellt brandskydd, månads- och kvartalsprov brandlarm och brandfarlig vara i KONTROLLERAT, ett unikt webbaserat system för bl.a. SBA.

Brandskyddet prioriteras högt inom Hässleholms Vatten och SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.

SKYDDAT brandsäkrar BK Pac! Brandskydd 2019-03-08

BK Pac startades 1974 med inriktning på i första hand försäljning av plast- och pappersbärkassar. Under åren har sortimentet utvecklats och i dag är BK Pac en komplett leverantör av förpackningslösningar och förbrukningsvaror till Livsmedelsindustrin samt Frukt- och Grönt sektorn. ”Med mer än 40 års erfarenhet har vi under åren tillsammans med våra kunder byggt upp ett unikt kontaktnät med de ledande globala producenterna av förpackningar.”

SKYDDAT har fått i uppdrag att modernisera brandlarmet inom BK Pacs lokaler i Kristianstad. Befintligt konventionellt system kommer att bytas ut till ett nytt analogt adresserbart system. Centralenhet Consilium FG5000 säkerställer sedan att hela anläggningen dygnet runt övervakas mot brand. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar för förtroendet.

SKYDDAT tecknar avtal med Schoeller Allibert! Brandskydd, Kontrollerat 2019-02-22

Schoeller Allibert har uppfunnit, utvecklat, designat och tillverkat Returnable Transit Packaging (RTP) över 50 år. Vi har ett rikt arv genom att vi har bildats av de viktigaste aktörerna: Schoeller, Wavin, Perstorp, Arca, Linpac, Allibert, Paxton, Stucki, m.fl.. Idag är vi marknadsledande i Europa med verksamhet över hela världen.

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal med Schoeller Allibert i Perstorp. I byggnaden med sina totalt 25 000 kvm finns olika verksamheter och det är fastighetesägaren Schoeller Allibert tillsammans med hyresgästerna som säkerställer att brandskyddet är intakt. Det är en mycket komplex byggnad brandskyddsmässigt och brandbelastningen är hög så det är av yttersta vikt att alla brandskyddsdelar är kända och i funktion. SKYDDAT har tidigare i olika etapper successivt rustat upp brandskyddet genom olika brandutredningar och installationer. I vårt unika webbaserade system KONTROLLERAT utför hyresgäster sina egenkontroller, leverantörer de externa kontrollerna och Schoeller Allibert kan enkelt följa resultatet och redovisa status.

Schoeller Alliberts mål är att brandskyddet skall vara intakt och att det fortlöpande brandskyddsarbetet skall vara enkelt. SKYDDAT är ödmjukt tacksamma att få vara leverantören.

SKYDDAT tecknar avtal med Transportsektionen! Brandskydd, Kontrollerat 2019-02-08

Transportsektionen är företaget som arbetar med tredjepartslogistik. Med egna lagerlokaler och genom nära samarbete med både större och mindre transportörer kan vi erbjuda totallösningar åt våra kunder. Många av våra kunder har valt att fokusera på sin kärnkompetens och för att klara detta har de valt att överlåta sin totala logistik åt oss. Vi har idag både stora och mindre kunder som lagt sin lagerhållning, hantering och distribution till oss

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal med Transportsektionen i Bjärnum som omfattar Förstahandsbrandskydd, Utrymning och Brandlarm. I lokalerna finns mycket material lagrat och brandbelastningen är hög så det är av högsta vikt att brandskyddet är intakt. SKYDDAT har fått i uppdrag att säkerställa brandskyddet inom både Norra och Södra lagret. Alla fortlöpande kontroller rapporteras i ett unikt webbaserat system för bl.a. SBA där även all dokumentation sparas för enkel åtkomst både internt och externt.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och ser fram mot ett bra samarbete.

SKYDDAT brandsäkrar Hotell Statt! Brandskydd, Kontrollerat 2019-01-18

Hässleholm fick stadsrättigheter så sent som 1914, en förutsättning för att det nya fina hotellet samma år skulle kunna invigas som just Stadshotell. Men den centrala tomten vid Stortorget hade redan dessförinnan haft en central roll i Hässleholmarnas hjärta. Här låg exempelvis Bier-Svenssons populära ölstuga, men det hade också bedrivits mindre hotellverksamhet tidigare. Med ”Statt” kom också den allra senaste tekniken till Göingebygden, i form av bland annat vattenklosetter och elektrisk hiss, så det är inte undra på att hässleholmarna alltid viskat om att hotellet minsann måste kostat mer än kyrkan som också stod färdig 1914.

K-Fastigheter är i sluttampen på en helrenovering av Hotell Statt och SKYDDAT har fått det hedrande uppdraget att modernisera Brand- och Utrymningslarmet. Det befintliga systemet kommer i etapper att bytas ut till ett analogt adresserbart system. Centralenhet Consilium FG5000 säkerställer sedan att hela anläggningen och dygnet runt övervakas mot brand.

Vi på SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och vi önskar Karin och Kjell Jakobsson stort lycka till med hotellverksamheten. En stor eloge till K-Fastigheter och Jacob Karlsson som sätter Hässleholm på kartan med ett mycket vackert hotell.