Nyheter


SKYDDAT tecknar avtal med Swedsafe! Brandskydd 2018-02-23

Vår styrka ligger i vår omfattande kunskap, kompetens och erfarenhet av att producera hållbara och högkvalitativa öronproppar. Specifikt öronproppar som är gjorda av polyuretan (mer kända som skumproppar eller engångsproppar) är vår specialitet. Där är vi också ett av väldigt få tillverkande företag i världen, och det enda i Europa. SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal gällande Brandskydd inom anläggningen i Höör. SKYDDAT har inventerat och säkerställt att anläggningen byggnadstekniskt och brandtekniskt uppfyller för verksamheten ställda krav. Vidare bygger vi upp ett väl fungerande SBA där Swedsafe inom organisationen fortlöpande och framförallt enkelt kan utföra och rapportera egenkontroller. Ledordet är enkelhet med målet att på ett effektivt sätt säkerställa brandskyddet och inte minst kunna redovisa till olika kravställare. Swedsafe är mycket måna om sitt brandskydd och SKYDDAT är stolt att vara leverantören.

SKYDDAT och Hässlehem utvecklar samarbetet! Brandskydd 2018-02-09

Hässlehem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter i Hässleholms kommun. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende med ett varierat utbud av hyreslägenheter. Det övergripande målet för verksamheten är att vara ett bostadsbolag som uppfattas som tryggt och trivsamt med hög servicegrad och kvalitet. Bolaget omsätter cirka 140 miljoner kronor och har 27 anställda. Vi har från och med årsskiftet utökat vårt samarbete med Hässlehem. Sedan tidigare har vi förmånen att med årligt underhåll säkerställa funktioner på befintliga Brand- och Utrymningslarm. Samarbetet har nu utvidgats med årligt underhåll av handbrandsläckare, inomhusbrandposter, utrymningsplaner och utrymningsskyltning. SKYDDAT har även en central roll för det Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA). "Enkelheten är en dygd" och det gäller i allra högsta grad för ett fungerande SBA mellan Fastighetsägare och Verksamhetsutövare. Hässlehem ställer höga krav på brandskyddsarbetet och SKYDDAT är stolt att vara leverantören.

SKYDDAT brandsäkrar Swepart Transmission! Brandskydd, Kontrollerat 2018-01-21

Vårt kundlöfte är att överallt där kraft och rörelse växlas upp, ner eller överförs mekaniskt kan vi vara en produktionspartner med certifierade tillverknings-, förpacknings- och logistiklösningar.  Vi är experter och problemlösare. Ett innovationsföretag som konstruerar och tillverkar tekniskt avancerade kugghjul, drivaxlar och kundanpassade växlar till välkända globala varumärken. Vi är belägna i Liatorp i Älmhults kommun, fyra mil sydväst om Växjö samt Sibbhult, två mil sydöst om Osby. Swepart bygger ut sin nuvarande anläggning på 10 000 kvm med ytterligare ca 5 000 kvm och SKYDDAT har fått uppdraget att säkerställa brandskyddet. Brandlarmsystem Consilium FG5000 med analogt adresserbara detektorer kommer dygnet runt övervaka mot brand. Nästa steg blir att säkerställa förstahandsbrandskyddet och slutligen för byggnaden- och verksamheten all viktig dokumentation. När tillbyggnaden är klar kommer brandskyddet vävas ihop med befintlig byggnad där sedan det Systematiska Brandskyddsarbetet fortlöpande säkerställer viktiga funktioner. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar för förtroendet.

SKYDDAT säkrar Coop Kallinge! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2017-12-01

”Vi moderniserar alla butiker i hela landet som är en del av Coops nya koncept och Coop Kallinge är nu totalrenoverad i färg, form, inredning, service och sortiment. Fastigheten är byggd med all den senaste tekniken med dokumenterat låg energiförbrukning för att följa Coop´s policy kring hållbarhet.

Vi vill att våra butiker skall vara säkra för kunder, personal och byggnad varför vi har som standard att installera brandlarm, inbrottslarm, kamerabevakning och passersystem. Vår partner är SKYDDAT.

Välkomna till Coop Kallinge! Peter Mattisson, Chef Butik & Fastighetsutveckling”.

CBK ställer höga krav på säkerheten och SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.

SKYDDAT brandsäkrar serviceboende! Brandskydd 2017-11-03

SKYDDAT har på nytt fått förtroendet att brandsäkra ett Serviceboende inom Hässleholms Kommun. Denna gång är det Lyckåsa Korttidsboende i Bjärnum där vi moderniserar Brand- och Utrymningslarmet. Anläggningen består av 30 rum fördelat på tre avdelningar, "Österbo", "Söderbo" och "Västerbo". I samband med uppdraget kommer vi även att komplettera utrymmen som i dag är oskyddade, allt för att trygga personsäkerheten.

Som lösning har vi valt att använda oss av Consilium FG5000 som tillsammans med analogt adresserbara detektorer kommer övervaka fastigheten mot brand.

SKYDDAT är stolta över uppdraget och tackar återigen för förtroendet.