Nyheter


SKYDDAT tecknar Fullserviceavtal med Lekolar! Brandskydd 2017-03-24

SKYDDAT har fått i uppdrag att upprätthålla brandskyddet inom Lekolar i Osby och utöver Huvudkontoret ingår även anläggningen på Molnvägen, ytan för dessa båda anläggningar uppgår till ca 28 000 kvm.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och ser fram mot ett bra samarbete.

SKYDDAT brandsäkrar Barnens By i Hästveda! Brandskydd 2017-03-10

Byggnaderna har tidigare skyddats av lokala ”Brandvarningssystem” där det var svårt att få en överblick för personal.

SKYDDAT byter nu ut dessa system till en ny Centralenhet Consilium FG5000 som är placerad i kontorsbyggnaden. Varje stuga övervakas med analogt adresserbara detektorer med inbyggd siren. Vid brandlarm sker larmöverföring till personalens mobiltelefoner som via ”utpekning” snabbt kan se vilken stuga som utlöst. Det är långa avstånd mellan byggnaderna och med detta nya system kan personalen snabbt säkerställa rätt åtgärd. Systemet är nu fullt övervakat vilket betyder att om fel uppstår i någon stuga så varnar systemet direkt.

SKYDDAT är mycket stolta över att få vara leverantör till Stiftelsen Malmö Sommargårdar som förvaltar anläggningen i Hästveda.

SKYDDAT tecknar avtal med Östra Göinge Kommun! Brandskydd, Säkerhet 2017-01-05

SKYDDAT har med Östra Göinge Kommun tecknat ett för landet unikt Fullserviceavtal gällande årligt underhåll förstahandsbrandskydd. Vi vågar nog säga att detta är det enda i landet där alla kostnader för årligt underhåll ingår. Vi tror att Kommunens sätt att upphandla årligt underhåll kommer sprida sig till andra kommuner framöver.

Östra Göinge Kommun gick i början av 2016 ut med att man skulle upphandla på ett nytt sätt och att man ville ha En leverantör för hela Brandskydd- och Säkerhetsarbetet.

SKYDDAT är vana vid Fullserviceavtal och vårt egna koncept till företag har varit mycket framgångsrikt.

Avtalet omfattar även inventering och uppbyggnad av ett Webbaserat system för i första hand SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) samt servicearbeten på kommunens Brand- och Utrymningslarm.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och ser fram mot samarbetet.

Conslilium och SKYDDAT brandsäkrar Hässleholms Sjukhus! Brandskydd 2016-11-04

Consilium Säkerhet Syd AB Malmö har erhållit en mångmiljon-beställning avseende utbyte och komplettering av det automatiska brandskyddet inom Hässleholms Sjukhus.

SKYDDAT har teknikavtal med Consilium Brandlarmsystem och är utvald installatör för detta minst sagt häftiga projekt. Beställningen, som kommer från Region Skåne, Regionservice består av sex stycken centralenheter för automatiskt brandlarmsystem och cirka 3000 detektorer. Arbetet med utbytet av brandskyddet inom Hässleholms Sjukhus kommer att utföras som en totalentreprenad och påbörjas per omgående. Hela utbytet av brandskyddet är beräknat att vara klart under 2018.

SKYDDAT Brandsäkrar Orupslund Brandskydd 2016-05-13

SKYDDAT fick förtroendet av Höörs Fastighets AB att byta- och bygga ut brandlarmet inom Ungdomsboendet Orupslund i Höör.

Anläggningen kommer att förses med automatiskt Brand- och Utrymningslarm Consilium FG 5000 med en modern lösning för rätt och effektiv åtgärd vid aktiverat brandlarm.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar HFAB för förtroendet.