Nyheter


SKYDDAT välkomnar nya medarbetare! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2021-04-23

SKYDDAT är inne i en expansiv period och den ser ut att hålla i sig ett bra tag. För att kunna möta efterfrågan så hälsar vi idag nya engagerade medarebetare välkomna till kontoret i Hässleholm.

Mette Sömberg boende i Hässleholm anställs som Ritare. Mette är utbildad Elingenjör med specialisering Automation och har även erfarenhet inom grafisk design. Mette brinner för att lära sig nya saker och ser sig själv som en obotlig kreatör

Melker Fernebrand från Hässleholm anställs som Installationstekniker. Melker har gått El- och energiprogrammet på Jacobskolan och har även erfarenhet av datorprogrammering.

Jacob Munoz som nyligen flyttat från Katrinerholm till Kvidinge anställs som Säkerhetstekniker. Jacob är i grunden utbildad industrielektriker med stor förkärlek till elektronik.

Vi ser fram mot att lära ut vårt unika koncept och är samtidigt övertygade om att våra nya medarbetare kommer utveckla SKYDDAT ännu mer.

SKYDDAT fortsätter växa! Brandskydd, Kontrollerat 2021-03-19

SKYDDAT har haft en mycket positiv utveckling den senaste tiden och vi har under en tid sökt nya medarbetare för att säkersställa våra tjänster.

Till kontoret i Hässleholm välkomnar vi Mattias Rosén 31 år och boende i Hässleholm. I botten har han en 3-årig utbildning inom El- och elektronikprogrammet. Närmast kommer han från Harrys där han har varit ett känt ansikte bakom baren det senaste decenniet.

Mattias själv nämner stresstålig, driven och god förmåga att kommunicera med människor som starka sidor och det kan vi redan nu skriva under på. På fritiden gillar han att fiska, vara ute i naturen, umgås med sin familj samt laga mat.

Vi önskar Mattias varmt välkommen till SKYDDAT och ser fram mot att följa utvecklingen som SKYDDAT ambassadör och kompetent brandskyddstekniker.

SKYDDAT etablerar sig i Växjö! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2021-02-05

SKYDDAT i Norden AB är ett företag vars koncept är att på ett unikt och transparant sätt erbjuda kunder alla tjänster inom Brandskydd- och Säkerhet. Vi projekterar, installerar, dokumenterar samt säkerställer fortlöpande underhåll med vårt unika SKYDDAT Fullservice. Vårt digitala system KONTROLLERAT är kundens portal för dokumentation, egenkontroller, externa kontroller, riskbedömningar och mycket mer. Kunden har en leverantör att kontakta för effektiv support i alla brandskydd- och säkerhetsfrågor.

Vårt koncept har visat sig vara efterfrågat även utanför vårt nuvarande upptagningsområde. Vi öppnar därför kontor i denna vackra och inte minst innovativa småländska stad med namnet SKYDDAT i Norden Växjö AB.

Platsansvarig är Benjamin Starck med en gedigen bakgrund som säljare av framförallt säkerhetssystem. Benjamin har erfarenhet av att bygga och driva organisationer med allt från personal, försäljning, leverans till återkommande årligt underhåll. Vi är övertygade om att Benjamin är rätt person att förmedla vårt koncept i Växjö och det skall bli spännande att följa utvecklingen.

Detta betyder även att vårt digitala system KONTROLLERAT nu kan erbjudas på nära håll då SKYDDAT i Norden Växjö AB är certifierad återförsäljare.

För mer information om SKYDDAT i Växjö kontakta:
Benjamin Starck
0766-12 19 30
benjamin.starck@skyddatnorden.se

SKYDDAT tecknar avtal med Coop Sydöst! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2021-01-15

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal PLUS med Coop Sydöst som under 2021 skall implementeras i 13 nya butiker (f.d. Nettobutiker) från Svalöv till Karlskrona. Butikerna kommer att ställas om och anpassas till en väl genomtänkt standard där säkerhet, användarvänlighet och effektivitet är ledordet.

Avtalet omfattar projektering, installation och service med utökat ansvar inom områdena Brandskydd och Säkerhet. Det digitala systemet KONTROLLERAT är navet för alla fortlöpande kontroller, avvikelsehantering, händelserapportering och dokumenthantering. SKYDDAT är också en ständig support till alla butiker som kan vara allt från hemgångkontroll till att vara mäklare vid tillsyn av räddningstjänsten.

SKYDDAT har sedan tidigare ett avtal med Coop Kristianstad Blekinge och tillsammans med Coop Sydöst omfattar avtalen nu totalt 34 butiker i Skåne och Blekinge.

Coop har en unik inställning till sina noga utvalda leverantörer som man mer ser som en ”partner”. Det gemensamma engagemanget skall gynna båda parter vilket i sin tur säkerställer kvaliteten i leveranserna.

Detta är verkligen en milstolpe för SKYDDAT och framförallt ett bevis på att vårt helhetskoncept fungerar och är lätt att implementera. SKYDDAT är mycket stolta över avtalet och ser fram mot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Coop.

ABK väljer SKYDDAT! Brandskydd, Kontrollerat 2020-12-23

ABK:s affärsidé är att bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper. Vi vill att fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till rimlig hyra. AB Kristianstadsbyggen (ABK) är kommunens största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de cirka 9 000 bostäder och 246 kommersiella lokaler vi redan äger. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och i våra bostadsområden.

SKYDDAT har vunnit en direktupphandling som omfattar årlig service samt inköp av handbrandsläckare och inomhusbrandposter. Uppdraget omfattar även årligt underhåll av både manuella och motoriserade brandventialtiorer inom ABK:s fastighetsbestånd. SKYDDAT har sedan tidigare ett ramavtal gällande skötsel och underhåll av alla brandlarmsanlägningar samt genomlyst vägledande markering.

SKYDDAT är mycket hedrade över detta nya uppdrag och vi ser fram mot ett fortsatt bra samarbete.