Nyheter


SKYDDAT brandsäkrar skolor! Brandskydd 2017-08-25

SKYDDAT har fått förtroendet att leverera Brand- och Utrymningslarm i samband med till- och ombyggnad av skolorna i V. Torup och Röke. Projekten omfattar bland annat renoveringsarbete samt tillbyggnad av skolorna med nya fritidshemslokaler.

Som systemlösning inom dessa båda uppdrag har vi valt att använda oss av Consilium FG 5000.

SKYDDAT är stolta över förtroendet och hoppas att byggherren som i detta fall är Hässleholms Kommun blir nöjda med vår kommande leverans.

SKYDDAT brandsäkrar Glimakra Of Sweden! Brandskydd 2017-06-22

SKYDDAT har fått i uppdrag att byta ut ett äldre ”Brandvarningsystem” till en ny Brandlarmcentral Consilium FG5000. I etapper installerar vi nu ett heltäckande brandlarm där analoga adresserbara detektorer övervakar hela byggnaden som ligger i Glimåkra.

Glimakra Of Sweden ställer höga krav på sitt brandskydd och SKYDDAT är mycket stolta över förtroendet.

SKYDDAT brandsäkrar gruppbostäder! Brandskydd 2017-05-26

SKYDDAT har fått förtroendet att leverera Brand- och Utrymningslarm i samband med nybyggnad av två gruppbostäder inom Hässleholms Kommun.

Artilleriparkens gruppboende omfattar nybyggnad av ett gruppboende vid Kompanivägen/Plutonvägen i Hässleholm. Här skall uppföras en 2-plans byggnad med vindsutrymme innehållande 12 lägenheter fördelat på 6 lägenheter per plan med en total yta på 1400 m².

Vid nybyggnad av gruppbostad inom Finjasjöpark i Hässleholm omfattar projektet gruppbostad i ett plan med biutrymmen i suterräng, med totalt 6 lägenheter och en total yta på 700 m².

Centralenhet Consilium FG5000 tillsammans med analogt adresserbara detektorer kommer övervaka byggnaderna mot brand.

Byggherre är Hässlehem och SKYDDAT är mycket stolta över förtroendet.

SKYDDAT brandsäkrar Schoeller Allibert! Brandskydd, Kontrollerat 2017-04-28

SKYDDAT har fått i uppdrag att brandsäkra Schoeller Alliberts fastighet i Perstorp på ca 25 000 kvm. Byggnadens brandskydd är komplext och de olika verksamheterna är beroende av ett genomtänkt och väl fungerande brandskydd. SKYDDAT uppdrag har varit allt ifrån att ta fram brandskyddsbeskrivning, rökgasanalys, brandtekniska installationer till att säkerställa ett Systematiskt Brandskyddsarbete.

Schoeller Allibert är mycket måna om sina hyresgäster och SKYDDAT är mycket stolta över förtroendet.

SKYDDAT är med i mångmiljonsatsning! Brandskydd, Säkerhet 2017-04-13

Österås idrottsplats i Hässleholm står inför stora förändringar och det är nu dags att bygga om Österås till en modern fotbollsanläggning. En ny A-plan, ny läktare och nya byggnader med omklädningsrum skall stå klart i början av 2018.

SKYDDAT del i denna stora satsning är att skydda byggnader med Brand- och Utrymningslarm. Centralenhet Consilium FG5000 tillsammans med analogt adresserbara detektorer kommer säkerställa brandskyddet. SKYDDAT kommer även att säkra anläggningen med Inbrott- och Passagesystem.

Vi på SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.