Nyheter


SKYDDAT brandsäkrar Hotell Statt! Brandskydd, Kontrollerat 2019-01-18

Hässleholm fick stadsrättigheter så sent som 1914, en förutsättning för att det nya fina hotellet samma år skulle kunna invigas som just Stadshotell. Men den centrala tomten vid Stortorget hade redan dessförinnan haft en central roll i Hässleholmarnas hjärta. Här låg exempelvis Bier-Svenssons populära ölstuga, men det hade också bedrivits mindre hotellverksamhet tidigare. Med ”Statt” kom också den allra senaste tekniken till Göingebygden, i form av bland annat vattenklosetter och elektrisk hiss, så det är inte undra på att hässleholmarna alltid viskat om att hotellet minsann måste kostat mer än kyrkan som också stod färdig 1914.

K-Fastigheter är i sluttampen på en helrenovering av Hotell Statt och SKYDDAT har fått det hedrande uppdraget att modernisera Brand- och Utrymningslarmet. Det befintliga systemet kommer i etapper att bytas ut till ett analogt adresserbart system. Centralenhet Consilium FG5000 säkerställer sedan att hela anläggningen och dygnet runt övervakas mot brand.

Vi på SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och vi önskar Karin och Kjell Jakobsson stort lycka till med hotellverksamheten. En stor eloge till K-Fastigheter och Jacob Karlsson som sätter Hässleholm på kartan med ett mycket vackert hotell.

SKYDDAT tecknar avtal med Coop Sverige! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2019-01-05

SKYDDAT har tecknat ett avtal med Coop Sverige inom områdena Brandskydd- och Säkerhet. Coopbutiker inom hela Sverige kan nu anlita SKYDDAT som leverantör av produkter, service och konsulttjänster.

SKYDDAT har i flera år säkerställt brandskydd- och säkerheten för Coop Kristianstad Blekinge med ett för landet unikt avtal ”Fullserviceavtal PLUS”. Ett gemensamt arbete mellan Coop Kristianstad Blekinge och SKYDDAT där målet har varit att med en leverantör säkerställa brandskydd- och säkerhetsarbetet och samtidigt skapa mer tid för Coop att jobba med sin verksamhet.

Peter Mattisson (Chef Fastighet & Etablering, Coop Kristianstad Blekinge) har internt inom Coop kunnat påvisa att detta fungerar mycket bra och SKYDDAT är mycket stolta över att nu vara en godkänd ”Coop-leverantör”.

Detta är en milstolpe för oss på SKYDDAT och vi skall vårda detta avtal väl.

SKYDDAT brandsäkrar Förskola! Brandskydd 2018-05-11

Östra Göinge Kommun ligger i nordöstra Skåne i det historiska gränslandet mellan Sverige och Danmark. Här byter landskapet skepnad från öppen odlingsbygd med stora gods och gårdar, ädellövskogar och sammanhängande hagmark i söder till sydsvenska höglandets barrskogar, torp och insjöar i norr. Östra Göinge Kommun håller en hög nivå på sitt brandskydd och nu tar man beslutet att på Trollbäcken Förskola i Glimåkra uppgradera befintliga brandvarnare till ett riktigt utrymningslarm. Kravet på just denna verksamhet och aktuell byggnad är sammankopplade brandvarnare. SKYDDAT tycker att det är bra med krav på tidig upptäckt av brand men tycker samtidigt att just brandvarnare inte är ett pålitligt system. Med brandvarnare missas väsentliga funktioner såsom felindikeringar eller om en brandvarnare tappat förbindelsen och det är även svårt att på ett bra sätt prova av. Inom kort kommer Centralenhet Consilium FG500 tillsammans med analogt adresserbara detektorer övervaka Trollbäcken Förskola mot brand. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och vill samtidigt berömma Östra Göinge Kommun för initiativet.

SKYDDAT brandsäkrar Triplan! Brandskydd 2018-04-23

Triplan startade med formsprutning av mindre plastdetaljer i Lönsboda. Under ett par decennier har företaget vuxit både med uppgiften och i storlek. För några år sen öppnades en produktionsanläggning även i Litauen. Under 2008 flyttade anläggningen i Lönsboda in i nya stora lokaler. Det betyder att vi nu kan erbjuda betydligt större lösningar vad gäller formsprutning. SKYDDAT har fått i uppdrag att modernisera Brand- och Utrymningslarmet inom Triplan. Den gamla brandlarmscentralen har gjort sitt och byts nu ut till ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000. Total yta som skall övervakas dygnet runt är 7 500 kvm. FG5000 är Consiliums 6:e generation av brandlarmsystem och är utvecklat för att möta de höga krav som ställs på god design, flexibel systemuppbyggnad, enkelt handhavande och mycket god detekteringsförmåga. Systemet har en mycket flexibel uppbyggnad och kan användas för brandskydd från mindre daghem till det mest komplexa industrin eller sjukhuset. Det ger direkt information om vilken specifik enhet som har larmat, och därför kan rätt åtgärd vidtas på ett mycket tidigt stadium. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.

SKYDDAT tecknar avtal med Swedsafe! Brandskydd 2018-02-23

Vår styrka ligger i vår omfattande kunskap, kompetens och erfarenhet av att producera hållbara och högkvalitativa öronproppar. Specifikt öronproppar som är gjorda av polyuretan (mer kända som skumproppar eller engångsproppar) är vår specialitet. Där är vi också ett av väldigt få tillverkande företag i världen, och det enda i Europa. SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal gällande Brandskydd inom anläggningen i Höör. SKYDDAT har inventerat och säkerställt att anläggningen byggnadstekniskt och brandtekniskt uppfyller för verksamheten ställda krav. Vidare bygger vi upp ett väl fungerande SBA där Swedsafe inom organisationen fortlöpande och framförallt enkelt kan utföra och rapportera egenkontroller. Ledordet är enkelhet med målet att på ett effektivt sätt säkerställa brandskyddet och inte minst kunna redovisa till olika kravställare. Swedsafe är mycket måna om sitt brandskydd och SKYDDAT är stolt att vara leverantören.