Nyheter


SKYDDAT Brandsäkrar Orupslund Brandskydd 2016-05-13

SKYDDAT fick förtroendet av Höörs Fastighets AB att byta- och bygga ut brandlarmet inom Ungdomsboendet Orupslund i Höör.

Anläggningen kommer att förses med automatiskt Brand- och Utrymningslarm Consilium FG 5000 med en modern lösning för rätt och effektiv åtgärd vid aktiverat brandlarm.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar HFAB för förtroendet.

CKB och SKYDDAT utvecklar samarbetet! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2015-12-04

Avtalet "Fullserviceavtal PLUS" bygger på att SKYDDAT tar ett större ansvar för alla Brandskydd- och Säkerhetsinstallationer inom CKB.s 19 butiker. I avtalet ingår även support till butikerna i alla Brand- och Säkerhetsfrågor och SKYDDAT är även deras mäklare mot olika kravställare.

Ett för landet unikt avtal och för båda parter ett vinnande koncept. Peter Mattisson Chef Butiks- & fastighetsutveckling på KBK och Ola Svaneland Försäljningsledare på SKYDDAT är övertygade att detta är framtidens melodi för alla typer av verksamheter.

Peter Mattisson har en mycket sund inställning och tänker alltid helhet när det gäller butikerna. Vår filosofi på SKYDDAT har alltid varit helhet och vi har nu fått ett kvitto på att det i verkligheten fungerar.

Ola poängterar att det inom branschen är lätt att prata om att vara en komplett leverantör men att få det att fungera hela vägen är en annan sak. Vi har helt unika tekniker som har ett gediget intresse för våra Kunder och SKYDDAT som varumärke, utan dem så hade inte detta varit möjligt.

Handslaget mellan KBK och SKYDDAT ägde rum på det nya servicekontoret i Kristianstad.

SKYDDAT tecknar fullserviceavtal med Konecranes Lift Trucks! Brandskydd 2015-04-17

”Vi levererade vår första högpresterande truck till en speciell kund 1959. Vi lade ner hela vårt hjärta i denna första leverans, tillverkade trucken med stor omsorg och yrkesskicklighet och kontrollerade noga leveransen och livslängden på vår förstfödda för att garantera att kunden skulle bli mer än nöjd.

Vi har exakt samma inställning idag. Numera säljer vi och utför service på våra truckar över hela världen som en del av Konecranes – världens ledande tillverkare av effektiva och intelligenta hanteringslösningar.

Om du besöker våra produktionsanläggningar så hittar du ett sammansvetsat gäng med Konecranes-anställda som har en gemensam passion: att tillverka de mest högpresterande och hållbara truckarna i världen. Truckar är vår passion”

SKYDDAT har fått i uppdrag att upprätthålla brandskyddet inom Konecranes Lift Trucks produktion i Markaryd och vi ser fram mot ett bra samarbete.

SKYDDAT brandsäkrar Färe Industricenter! Brandskydd 2015-03-11

SKYDDAT har fått förtroendet att byta ut brand- och utrymningslarmet inom Färe Industricenter i Sibbhult. Ett industrihotell med flera olika verksamheter där brandlarmet fyller en mycket viktig funktion både för utrymning och att skydda själva byggnaden. Uppgraderingen är nyligen klar och nu övervakas anläggningen av centralutrustning Consilium FG5000.

FG5000 är Consiliums 6:e generation av brandlarmsystem och är utvecklat för att möta de höga krav som ställs på god design, flexibel systemuppbyggnad, enkelt handhavande och mycket god detekteringsförmåga.

Med Consilium FG5000 kan man nu enkelt uppgradera från konventionella till adresserbara slingor vilket höjer kvalitén ytterligare. Man har även säkerställt snabb och effektiv överblick med en infälld brandförsvarstablå (BFT) strategiskt placerad vid receptionen.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.

SKYDDAT tecknar ramavtal med ABK! Brandskydd, Säkerhet 2014-03-14

Ramavtalet består av Service- och Underhållsarbeten för ABK:s Brandlarm- och Utrymningslarmanläggningar.

AB Kristianstadsbyggen är Kristianstad kommuns största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de ca 8 900 bostäder och 300 kommersiella lokaler de redan äger.

ABK är en av de största arbetsgivarna i Kristianstads kommun med drygt 170 anställda.

SKYDDAT ser verkligen fram mot detta nya samarbete.