Nyheter


SKYDDAT Brandsäkrar Strömsnäs Företagspark! Brandskydd, Kontrollerat 2020-11-27

Äldre tiden Vid torpet Strömsnäs, med tillgång till den strömmande Lagan, anlades 1896 Strömsnäs Bruk AB. Bruket expanderade succesivt och ett samhälle, Strömsnäsbruk, etablerades och växte. Som starkast var bruket på 1960-talet med över 800 anställda och ett omfattande skogsinnehav.

Nya tider Magnus Modalen AB förvärvade 2005 Strömsnäs Korsnäs AB och därigenom fastigheten på ca 28 000 kvm. Succesivt anpassades lokalerna och fylldes med olika hyresgäster. Bolaget, idag, STRÖMSNÄS FÖRETAGSPARK AB, fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans med sina hyresgäster.

Detta är verkligen en komplex byggnad som år från år har förändrats, byggts till och anpassats efter olika verksamheter. När gammalt möter nytt gäller det att brandskyddet följer med i utvecklingen och det är inte alltid så lätt.

SKYDDAT har fått uppdraget att strukturera upp och säkerställa brandskyddet inom hela byggnaden på totalt 28 000 kvm. Det handlar om allt från inventering, nulägesanalys, dokumentation till stegvis installation av förstahandsbrandskydd och ett komplett automatiskt brand- och utrymningslarm.

Det hela bygger på ett gemensamt engagemang från fastighetsägaren, brandprojektörer, brandskyddsleverantören samt räddningstjänsten som håller ett vakande öga på utvecklingen. Allt dokumenteras i KONTROLLERAT där man sedan fortlöpande säkerställer egenkontroller och externa kontroller som i detta fall är ett nytecknat SKYDDAT Fullserviceavtal.

SKYDDAT har jobbat hårt för ett helhetskoncept och vi ser fram mot att hjälpa Strömsnäs Företagspark.

SKYDDAT Certifierad Anläggarfirma! Brandskydd, Säkerhet 2020-11-13

SBSC Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning: SSF 1015 anger de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar enligt de regler för projektering och installation som finns i SSF 130. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan man utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer. Genom att certifieras enligt normen, sänder man tydliga signaler på att man är ett kvalitetsmedvetet företag.

SKYDDAT i Norden AB är mycket stolta och glada att nu vara Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm larmklass 2.

SKYDDAT är sedan tidigare även godkänd Anläggarfirma Brandlarm. Detta är en viktig del i vår målsättning att vara en unik leverantör inom både brandskydd och säkerhet. Certifieringarna är ett kvitto på att vi är kvalitetsmedvetna men det är inte certifikaten i sig som är det unika utan det är vårt helhetskoncept och vår engagerade personal.

Det händer en hel del på SKYDDAT och vi ser fram mot att berätta mer...

SKYDDAT fortsätter expandera! Brandskydd 2020-10-23

SKYDDAT i Norden AB är ett företag i Hässleholm och vi är i dag 17 medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser. Vår ambition är att vara en komplett helhetsleverantör från nyinstallation till fortlöpande underhåll inom både brandskydd och säkerhet. Våra kunder är framförallt företag och kommuner och vårt upptagningsområde är inom en radie på ca 10-15 mil runt Hässleholm. Vi är certifierad anläggarfirma brandlarm så kvalitet, noggrannhet och serviceanda är något vi värderar väldigt högt.

Brandservicetekniker

Då vi fortsätter expandera söker vi idag 1-2 brandservicetekniker som sätter kunderna i fokus!! Arbetet som brandservicetekniker är spännande, utmanande och lärorikt. Du kommer vara vårt ansikte utåt och den som har närmast kontakt med våra kunder. Vi lägger därför stor vikt på Din sociala förmåga att bygga goda och långsiktiga relationer. Inom det dagliga arbetet ingår service, underhåll samt felavhjälpande av förstahandsbrandskydd, brandlarm, nödbelysning, brandgasventilation och utrymningsplaner. Du skall på ett kompetent och professionellt sätt bistå våra kunder så att deras brandskydd optimeras. Uppdragen avrapporteras effektivt via kundernas digitala system KONTROLLERAT i modul Brandskydd (SBA). För att passa in i tjänsten tror vi att Du har tidigare erfarenhet inom yrket.

Meriterade är:

 • SVEBRA certifierad brandservicetekniker
 • Godkänd fallskyddsutbildning
 • Godkänd utbildning inom mobila arbetsplatsformar
 • Kunskap inom el-arbete
 • Tidigare erfarenhet i liknande arbeten

För tjänsten gäller även följande krav:

 • B-körkort fordras.
 • Goda datorkunskaper
 • Kan hantera smartphone /surfplatta.
 • Tekniskt intresse
 • Talar och skriver obehindrat på svenska.
 • Vandelsprövning och provanställning tillämpas.
 • Fast lön enligt överenskommelse.
 • Tjänsten är på 100%.
 • Håller ordning och reda omkring sig.

Vi erbjuder fortlöpande utbildningar både internt och externt för att möta kundernas behov. Vi kommer behandla ansökningarna löpande, och kommer därmed kalla till intervjuer efterhand.

För mer information kontakta Patrik Nordell på 0766-12 19 09 eller skicka in Din ansökan tillsammans med CV till arbete@skyddatnorden.se

Autoport väljer SKYDDAT Fullservice! Brandskydd, Kontrollerat 2020-10-16

Hässleholm, med sin geografiska punkt mitt i Europa, är tillsammans med resten av Skåne en naturlig sluss mellan Sverige och Europa. Arbetet gör vi tillsammans med dig som kund för att förstå dina visioner och mål. Vi är flexibla och anpassar oss snabbt efter omvärldens behov. Vår ambitionsnivå är hög, och vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

Hässleholm Autoport bildades 2016 och består idag av 120 000 kvm fastigheter i centrala Hässleholm. Byggnationerna uppgår till 60 000 kvm lager, och ca: 500 kontorsarbetsplatser. Ytterligare 40 000 kvm ingår i inhägnat område.

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal med Autoport i Hässleholm. Uppdraget omfattar årligt underhåll av Förstahandsbrandskydd och Brandgasventilation. Inventering är genomförd och alla brandskyddsinstallationer är nu tydligt dokumenterade med unikt ID. Rapportering av fortlöpande egen- och externa kontroller med tillhörande dokumentation säkerställs i det digitala systemet KONTROLLERAT. Autoport är mycket måna sina hyresgäster och ställer höga krav på att brandskyddet är intakt.

SKYDDAT har fått ett hedrande uppdrag och ser fram mot ett bra samarbete.

SKYDDAT Brandsäkrar Öresundschark! Brandskydd 2020-09-11

Öresundschark är ett familjeföretag som grundades 1997, företaget låg då placerat i den lille orten Svarte, i Ystad kommun. Sedan 1999 är företaget förlagt på Spettgatan i Malmö. Vår affärsidé från början har varit att tillverka endast köttfärsprodukter, såsom köttbullar, pannbiffar m. m., kylt såväl som fryst.. De fjärde och femte generationerna är de som finns på Öresundschark idag (förhoppningsvis den sjätte också inom kort). Vi jobbar även väldigt aktivt med utveckling av arbetsmiljön, ser till att följa alla lagar och riktlinjer och förespråkar en hälsosam arbetsplats för samtliga anställda.

SKYDDAT fick uppdraget att installera ett Brandlarm då byggnaden är komplex med stora brandsektioner och hög brandbelastning. Centralutrustning Consilium FG5000 kommer tillsammans med analogt adresserbara detektorer att övervaka byggnaden mot brand. Det är viktigt att ha kontroll på alla brandskyddsinstallationer och framförallt brandlarmet som har en direkt avgörande roll vid ett eventuellt brandtillbud.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och ser fram mot ett fortsatt bra samarbete.