Nyheter


SKYDDAT fortsätter växa! Brandskydd, Kontrollerat 2022-11-25

Hässleholmskontoret expanderar och vi välkomnar Yasmine Svensson som Brandskyddstekniker. Yasmine har tidigare jobbat som undersköterska och hallvärdinna inom bilförsäljning. Yasmines nyfikenhet och målmedvetenhet kommer vara en stor tillgång för SKYDDAT i Hässleholm.

SKYDDAT anställer sin första kvinnliga brandskyddstekniker och det var minsann på tiden. Tyvärr är det inte många kvinnor som söker dessa tjänster vilket är synd men vem vet Yasmine är förhopningsvis banbrytaren...

Vi ser fram mot att lära ut vårt koncept och är samtidigt övertygade om att vår nya medarbetare kommer utveckla SKYDDAT ännu mer.

SKYDDAT utbildar! Brandskydd 2022-10-14

Under året så har vi haft förmånen att hålla i diverse utbildningar inom brandskydd. För att nämna någon så fick vi nyligen förmånen att utbilda Elite’s personal i Växjö. Vi anpassade teoriutbildningen efter rådande verksamhet Vk4 och personalens olika ansvarsområden.

Utbildningen avslutades med en fysisk släckövning där man fick känna på och använda handbrandsläckare samt även släcka en docka med brandfilt.

Det är viktigt att utbilda sig med jämna mellanrum så att man verkligen vågar agera om det skulle börja brinna. Det viktigaste är att vi kan utrymma men man får inte glömma att försöka släcka om möjligheten finns.

Utbildningar som SKYDDAT tillhandahåller är Anläggningsskötare Brandlarm, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), Brandsläckningsövning, Utrymningsövning mm. Utbildningarna hålls hos kunden och anpassas mot rådande verksamhet.

Hör av er till SKYDDAT om ni behöver kunskap!

Revision Anläggarfirma! Brandskydd, Säkerhet 2022-10-07

SKYDDAT har nyligen haft revision gällande våra Certifieringar som godkänd Anläggarfirma Brandlarm och Inbrottslarm.

SBF 1008 En automatisk brandlarmanläggning är ett viktigt system för att upptäcka bränder så tidigt att rätt släckningsåtgärder kan sättas in och utrymning kan ske säkert. Målet med denna norm är att dessa anläggningar installeras med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

SSF 1015 anger de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar enligt de regler för projektering och installation som finns i SSF 130. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan ni utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer.

Utlåtande i revisionsrapport Brandlarm Organisationen visar ett stort kvalitetstänk och att man hela tiden arbetar med ständiga förbättringar. Rutiner är väl inarbetade och ledningsystemet bidrar till de effekter man vill uppnå med ett ledningsystem.

Utlåtande i revisionsrapport Inbrottslarm Företaget visar mycket hög kompetens och mycket god ordning samt att det var tydligt under revisionen att man har bra rutiner som används i verksamheten. Mycket hög kompetens inom inbrottslarmsområdet samt att man visar en stark vilja att följa och uppfylla stälda krav.

Vi vill lyfta fram vår personal som är högst bidragande till ovansående utlåtande.

SKYDDAT brandsäkrar industri i Alvesta! Brandskydd, Kontrollerat 2022-09-16

I denna byggnad huserade tidigare i trakten välkända Alvesta VVS. I dag ägs fastigheten av EC Nilsson Fastigheter där verksamheten har förändrats med många olika hyresgäster.

Med olika hyresgäster i samma fastighet ställs det höga krav på fastighetsägarens och hyresgästens brandskyddsarbete. SKYDDAT har fått uppdraget att se över brandskyddsstrategier, installationer och att allt dokumenteras på ett överskådligt sätt.

För att enkelt hantera dokumentation, kontroller och uppföljning så valdes vårt digitala system KONTROLLERAT.

Vi är mycket stolta över att EC Nilsson Fastigheter valde att anlita SKYDDAT som sin brandskyddsleverantör.

Kuriosa är att SKYDDAT delägare Ola Svaneland var här redan 2006... Och nu ser kontoret i Växjö till att resan fortsätter men nu med en annan logga på bröstet.

SKYDDAT expanderar! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2022-09-02

SKYDDAT fortsätter att växa både norrut och söderut.

Som ett led i vår satsning i Malmöregionen välkomnar vi Daniel Thorén som Säkerhetsteniker. Daniel har en gedigen bakgrund inom brand- och säkerhetsteknik och kommer vara en viktig kugge för expanderingen i Malmö.

Växjökontoret expanderar och vi välkomnar Benny Nord som Ritare/Servicekoordinator. Benny har tidigare jobbat som kundbokare, kundtjänst och planerare bl.a. på Anticimex. Bennys ordningssinne och nogrannhet kommer vara en stor tillgång för SKYDDAT i Växjö.

Vi ser fram mot att lära ut vårt koncept och är samtidigt övertygade om att våra nya medarbetare kommer utveckla SKYDDAT ännu mer.