Nyheter


SKYDDAT brandsäkrar Brafab! Brandskydd 2017-09-22

Brafab bygger ut sitt nuvarande lager i Markaryd på 30 000 kvm med ytterligare 4 000 kvm och SKYDDAT har fått uppdraget att säkerställa brandskyddet. SKYDDAT har varit med som brandprojektör i ett tidigt skede och just nu håller brandlarmet på att ta form. Befintligt automatiskt brandlarm Consilium FG5000 kommer att byggas ut med analogt adresserbara detektorer som dygnet runt övervakar mot brand. Nästa steg blir att säkerställa förstahandsbrandskyddet och slutligen för byggnaden- och verksamheten all viktig dokumentation. När tillbyggnaden är klar kommer brandskyddet vävas ihop med befintlig byggnad där sedan det Systematiska Brandskyddsarbetet fortlöpande säkerställer viktiga funktioner.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar för förtroendet.

SKYDDAT brandsäkrar skolor! Brandskydd 2017-08-25

SKYDDAT har fått förtroendet att leverera Brand- och Utrymningslarm i samband med till- och ombyggnad av skolorna i V. Torup och Röke. Projekten omfattar bland annat renoveringsarbete samt tillbyggnad av skolorna med nya fritidshemslokaler.

Som systemlösning inom dessa båda uppdrag har vi valt att använda oss av Consilium FG 5000.

SKYDDAT är stolta över förtroendet och hoppas att byggherren som i detta fall är Hässleholms Kommun blir nöjda med vår kommande leverans.

SKYDDAT brandsäkrar Glimakra Of Sweden! Brandskydd 2017-06-22

SKYDDAT har fått i uppdrag att byta ut ett äldre ”Brandvarningsystem” till en ny Brandlarmcentral Consilium FG5000. I etapper installerar vi nu ett heltäckande brandlarm där analoga adresserbara detektorer övervakar hela byggnaden som ligger i Glimåkra.

Glimakra Of Sweden ställer höga krav på sitt brandskydd och SKYDDAT är mycket stolta över förtroendet.

SKYDDAT brandsäkrar gruppbostäder! Brandskydd 2017-05-26

SKYDDAT har fått förtroendet att leverera Brand- och Utrymningslarm i samband med nybyggnad av två gruppbostäder inom Hässleholms Kommun.

Artilleriparkens gruppboende omfattar nybyggnad av ett gruppboende vid Kompanivägen/Plutonvägen i Hässleholm. Här skall uppföras en 2-plans byggnad med vindsutrymme innehållande 12 lägenheter fördelat på 6 lägenheter per plan med en total yta på 1400 m².

Vid nybyggnad av gruppbostad inom Finjasjöpark i Hässleholm omfattar projektet gruppbostad i ett plan med biutrymmen i suterräng, med totalt 6 lägenheter och en total yta på 700 m².

Centralenhet Consilium FG5000 tillsammans med analogt adresserbara detektorer kommer övervaka byggnaderna mot brand.

Byggherre är Hässlehem och SKYDDAT är mycket stolta över förtroendet.

SKYDDAT brandsäkrar Schoeller Allibert! Brandskydd, Kontrollerat 2017-04-28

SKYDDAT har fått i uppdrag att brandsäkra Schoeller Alliberts fastighet i Perstorp på ca 25 000 kvm. Byggnadens brandskydd är komplext och de olika verksamheterna är beroende av ett genomtänkt och väl fungerande brandskydd. SKYDDAT uppdrag har varit allt ifrån att ta fram brandskyddsbeskrivning, rökgasanalys, brandtekniska installationer till att säkerställa ett Systematiskt Brandskyddsarbete.

Schoeller Allibert är mycket måna om sina hyresgäster och SKYDDAT är mycket stolta över förtroendet.